סִינָר

סִינָר
סִינָרor סִינָּר m. (סנר, secr. r. of סור, cmp. טִינָּר, צִינוֹק, צִנּוֹר, ) (surrounding, protecting, a sort of petticoat or breech-cloth. Sabb.X, 4 האשה החוגרת בס׳ בין מלפניהוכ׳ a woman that wears a sinnar (and attaches an object to it) whether in front B. Kam.82a Ezra ordained שתהא אשה חוגרת בס׳ that woman must wear a sinnar (as a matter of chastity); Y.Meg.IV, 75a. Y.Sot.I, 16c bot. לאחר התרת הס׳ after untying the sinnar (for immoral purposes). Sabb.13b; a. e.

Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature. . 1903.

Поможем написать курсовую

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”